Leonard Martinović:

 

TRENING  UNIVERZALNE  SVIJESTI

 

 

 

 

 

 

Dubrovnik, 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojam TUS-a

Trening Univerzalne Svijesti je duhovna tehnika, duhovni sustav, koji je upravljen prema duhovnom razvoju, odnosno prema razvoju raznoraznih aspekata naše osobnosti. Praktikant sam odlučuje s kojim aspektima svoje osobnosti će raditi, u kojem pravcu će ih razvijati i kojim redoslijedom. TUS je samo jedna od mnogobrojnih duhovnih tehnika. Ova tehnika je izvedena iz jednog drugog duhovnog sustava koji se zove Mentalna Dinamika. TUS u sebi sadrži elemente tehnika starog Egipta, hebrejsku Kabalu, alkemiju i ostale tehnike zapadnog okultizma. Čitatelja ne trebaju uznemiravati izrazi okultizam i magija. Za većinu ljudi ovi izrazi imaju negativno značenje, ali oni mogu značiti nešto vrlo pozitivno. Okultno je isto što i duhovno, a magijsko isto što i natprirodno.

Kako se iz samog imena tehnike vidi, radi se o treningu. To znači, kao i kod svakog drugog treninga, treba tehniku prakticirati redovito i svakodnevno, ako želimo postići optimalne učinke.

Pod pojmom Univerzalne Svijesti podrazumijeva se zajednička, kolektivna svijest cijelog Univerzuma. Dakle, sva bića, kako materijalna, tako i duhovna, imaju zajedničku svijest. Ta zajednička svijest je njihovo pravo biće ili pravo Ja. Univerzalna Svijest je Apsolutna Istina i cijeli Univerzum kao cjelina, te bića pojedinačno, postoje kao misao Univerzalne Svijesti. Izraženo jezikom religije, Univerzalna Svijest je isto što i Bog. Cilj duhovnog razvoja je Univerzalnu Svijest doživjeti, upoznati i s njom se što više sjediniti. Pod pojmom Univerzuma se podrazumijeva sve što postoji, što egzistira.

Po svom vanjskom izgledu prakticiranje TUS-a izgleda kao i svaka druga meditacijska tehnika. Dakle, tehnika se prakticira udobno sjedeći, tjelesno i mentalno opušten, zatvorenih očiju, zadubljen u tijek svojih misli. Ova tehnika je vrlo fleksibilna, što znači da se u nju mogu vrlo uspješno inkorporirati elementi drugih duhovnih sustava.

Svaki praktikant tehnike će sam izgraditi svoj individualni šablon prakticiranja tehnike. U ovom priručniku je dat početni šablon. Praktikant će započeti meditirati po početnom šablonu, a tijekom vremena će postupno unositi nove, individualne elemente i na taj način zamijeniti početni šablon svojim.

 

          Meditacijski proces

Dok prakticira tehniku, s praktikantom se događa vrlo složen proces koji zovemo meditacijski proces. Taj proces se sastoji od brojnih elemenata kao što su izmjena stanja svijesti, širenje svijesti, razvijanje unutarnjih osjetila, prikupljanje pozitivne energije, prikupljanje znanja, poboljšanje zdravstvenog stanja, poboljšanje opće kvalitete života itd. O najvažnijim elementima meditacijskog procesa bit će govora u ovom priručniku. Za početak izdvajam samo dva:

Praktikant je u izmijenjenom stanju svijesti

Praktikant radi sa duhovnim simbolima

 

Stanja svijesti

Stanja svijesti su razine, frekvencije na kojima funkcionira naš duh. Iz znanstvene psihologije znamo da čovjek ima svjesni dio osobnosti i podsvjesni dio osobnosti. U ovom priručniku ćete naučiti da čovjek ima i nadsvjesni dio svoje osobnosti. Sve su ovo razne razine, razna stanja svijesti. Drugim riječima, meditacija je analogna prirodnom snu. Dakle, dok budete prakticirali duhovnu tehniku, Vaš mozak će funkcionirati onako kako funkcionira u vrijeme prirodnog sna. Jedina razlika je u tome, da pri meditaciji ostajemo potpuno budni i svjesni, dok smo pri prirodnom snu bez svijesti ili nam je svijest sužena. Zbog toga ćete se u početku u meditaciji osjećati potpuno jednako kao u budnom stanju.

U teoretskom smislu govorimo o sedam stanja svijesti. Ova stanja svijesti u svom čistom obliku postoje samo teoretski. Pri praktičnoj meditaciji miješaju se elementi više stanja svijesti, a elementi jednog stanja svijesti prevladavaju, pa govorimo da je osoba u tom stanju svijesti.

Prvo stanje svijesti zove se BETA RAZINA ili normalno budno stanje svijesti.

Drugo stanje svijesti zove se ALFA RAZINA ili podsvjesno ili astralno stanje svijesti. Alfa prirodno odgovara stanju svijesti kada spavamo i sanjamo. Temeljna karakteristika alfe je njezina konkretnost. To znači da iskustva iz alfa razine izgledaju jednako kao i iskustva iz materijalnog svijeta. Da je to tako znamo iz iskustva svojih snova , kada svijet naših snova izgleda jednako ili gotovo jednako kao i materijalni svijet.

Treće stanje svijesti zove se TETA RAZINA ili nadsvjesno ili mentalno stanje svijesti. Teta odgovara stanju svijesti kada spavamo, ali ne sanjamo, dakle, dubokom snu. Glavna karakteristika teta razine je njezina apstraktnost. To znači da iskustva iz teta razine ne izgledaju kao materijalni svijet, nego su apstraktna, šablonizirana. Ako i prepoznajemo materijalne predmete na teti, oni ne izgledaju kao u materijalnom svijetu, nego su shematizirani.

Četvrto stanje svijesti zove se DELTA RAZINA ili stanje praznine. Delta odgovara stanju kome ili duboke nesvijesti. Ovo stanje ne postižemo da bi u njemu boravili, nego je delta samo stepenica ili most prema višim, transcendentalnim stanjima svijesti: petom, šestom i sedmom.

Peto stanje svijesti zove se STANJE UNIVERZALNE SVIJESTI ili stanje samospoznaje ili stanje prosvijetljenja. U tom stanju svijesti spoznajemo sami sebe onakvima kakvi jesmo. Osjećamo da je naša svijest ujedno i svijest Univerzuma. Temeljni učinci ovog stanja svijesti su SAVRŠENI MIR I SAVRŠENA AKCIJA. Savršeni mir znači da je osoba potpuno duhovno smirena i da taj unutarnji mir ništa ne može poremetiti, ili ako i poremeti, to je u puno manjoj mjeri nego kod osoba koje ne meditiraju. Savršena akcija znači da osoba intuitivno zna što u određenoj situaciji treba, a što ne treba učiniti, pa na taj način ne može povući krivi potez. Osoba zna odgovor na pitanje ŠTO, ali ne i odgovor na pitanje ZAŠTO. To znači da osoba zna što treba učiniti ili ne učiniti, ali ne i zašto to treba učiniti ili ne učiniti. Jednako tako, osoba zna kako nešto funkcionira, ali ne i zašto to tako funkcionira.

Intuicija je unutarnji glas u nama koji nam kazuje da nešto učinimo ili ne učinimo. Neki ljudi intuiciju slušaju, a neki ne. Jedan od ciljeva duhovnog razvoja jest probuditi intuiciju i početi slušati njezin glas.

Šesto stanje svijesti zove se STANJE PROČIŠĆENE PERCEPCIJE ili stanje Univerzalnog Znanja ili stanje duhovnih moći. Osoba u ovom stanju svijesti spoznaje Univerzum onakvim kakav on jest. Osim odgovora na pitanje ŠTO, osoba zna i odgovor na pitanje ZAŠTO. Dakle, osoba zna i zašto nešto treba ili ne treba učiniti ili zašto nešto funkcionira na određeni način. U ovom stanju svijesti imamo pristup intuitivnim znanjima. Jednako tako, u ovom stanju svijesti bude se raznorazne natprirodne sposobnosti.

Sedmo stanje svijesti zove se STANJE JEDINSTVA S UNIVERZUMOM ili stanje inspiracije ili stanje Univerzalne Ljubavi ili stanje Apsoluta. U ovom stanju svijesti potpuno smo sjedinjeni s Univerzumom i osjećamo ako povrijedimo bilo koje biće ili bilo koji dio Univerzuma, kao da povrijeđujemo sebe same.

Na beta razinu dolazimo automatski, tako da nije potrebna nikakva posebna duhovna tehnika da bi se postigla beta razina. Postizavanje alfa i teta razine svijesti, kao i mogućnosti ovih stanja svijesti, bit će predmet ovog priručnika. Za prelaženje delta stepenice ne postoji posebna duhovna tehnika, nego kada je naš duh zreo, mi automatski prelazimo ovu stepenicu. Jednako tako, ni za peto, šesto ili sedmo stanje svijesti ne postoje posebne tehnike, nego kada smo zreli, mi automatski upadamo u ta stanja svijesti.

 

Rad sa simbolima

Naša podsvijest i naša nadsvijest ne koriste se u svom radu verbalnim jezikom, nego se koriste jezikom simbola. Praktikant će kroz prakticiranje duhovne tehnike lako naučiti taj jezik simbola i moći će se sporazumijevati s podsviješću ili nadsviješću bez problema.

 

Položaj tijela pri meditaciji

Kada želimo meditirati sjednemo u početni položaj za meditaciju. Meditira se u sjedećem položaju. Treba udobno sjesti u udobnu stolicu, naslonjač ili kauč. Ne smije nas ništa stezati ili smetati na drugi način. Leđa se drže uspravno. Noge su paralelne i ne smiju se križati. Inače, i izvan meditacije bi trebalo izbjegavati križati noge, jer se time blokiraju bioenergetski tijekovi. Ruke se drže u krilu dlanovima okrenute prema gore. Desna ruka je iznad lijeve. Meditira se sa zatvorenim očima, da se lakše koncentriramo.

Sami sebi kreirajte uvjete meditacije koji Vama najbolje odgovaraju. Netko meditira u mraku, a netko pri svijetlu. Netko meditira uz glazbu, a netko u tišini. Možete najprije nekoliko minuta slušati glazbu, pa isključivši glazbu, započeti s meditacijom.

Tijekom meditacije tjelesno se i mentalno opuštamo. Mišići tijela će se potpuno opustiti. Zbog toga će tijelo imati tendenciju zauzimanja nekog drugog položaja koji nije početni položaj. Mi spontanu volju svog tijela trebamo poštivati. To znači da se nećemo namjerno vraćati u početni položaj, nego ćemo ostati u položaju koji je tijelo samo zauzelo. Od ovog pravila postoje samo dva izuzetka:

Ako noge dođu u prekriženi položaj, laganim pokretom ćemo ih vratiti u paralelni položaj.

Ako glava padne previše prema dolje, pa nam to ometa koncentraciju, laganim pokretom ćemo glavu vratiti u uspravni položaj.

Pri meditaciji možemo raditi polagane pokrete i smireno naglas govoriti, a da nam to ne poremeti meditaciju.

Možemo meditirati i u ležećem položaju, ako liječimo nesanicu. Kako je alfa analogna prirodnom snu, ako u krevetu siđemo na alfa razinu, lakše ćemo zaspati.

 

Vrijeme meditacije

Meditira se dva puta dnevno po trideset minuta. Tih trideset minuta podijeljeno je na dvadeset minuta alfa razine i deset minuta teta razine. Naravno da se ovo vrijeme može podijeliti i na drugi način koji odgovara Vašem rasporedu dnevnih obveza. Važno je poštivati slijedeće maksimume:

Tijekom dana ukupno ne meditirati duže od šezdeset minuta.

Tijekom dana ne više od četrdeset minuta alfa stanja svijesti.

Tijekom dana ne više od dvadeset minuta teta razine.

Pojedinačnu meditaciju ne dužu od trideset minuta.

U pojedinačnoj meditaciji alfe ne duže od dvadeset minuta.

U pojedinačnoj meditaciji teta stanja svijesti ne više od deset minuta.

Ovi maksimumi su približni i ne moramo ih se držati s matematičkom točnošću. Razlog za ove maksimume je taj da, ako bi predugo bili u meditaciji, oslobodilo bi se previše stresova iz podsvijesti, a to bi nam moglo uzrokovati neugodnosti kao što su glavobolje, neuroze, depresivno raspoloženje i slično.

Pod pojmom stresova ne podrazumijevaju se samo jako neugodna sjećanja na događaje iz prošlosti, nego se pod pojmom stresa podrazumijeva zamor psihe tijekom dana. To praktički znači da cjelokupna dnevna aktivnost predstavlja stresove.

Najidealnije bi bilo meditirati pri izlasku i zalasku Sunca, oko 6 i 18 sati. Međutim, većini ljudi je, zbog dnevnog rasporeda aktivnosti, nemoguće organizirati meditaciju u to doba. Meditirajte tijekom dana u ono doba kada Vama najbolje odgovara. Iza kraja jedne meditacije neka prođe najmanje sat vremena do početka nove meditacije. Od kraja obilnih obroka do početka meditacije neka također prođe najmanje sat vremena. Ako bi meditirali neposredno iza obilnog obroka moglo bi nam se dogoditi da u meditaciji zaspimo. Meditacija se ne prakticira u vrijeme od 22 sata do 4 sata. To je zbog toga jer je to vrijeme kad je prirodno da smo u krevetu i da spavamo. U to doba je naš duh posebno osjetljiv, pa ako bi meditirali u to doba, oslobodilo bi se previše stresova iz podsvijesti.

Za meditaciju u ležećem položaju radi liječenja nesanice ne postoje nikakva ograničenja u vremenu meditacije. Jednako tako, ne postoje ograničenja u vremenu meditacije ako meditiramo u uvjetima u kojima smo izloženi kontinuiranom vanjskom stresu kao što su jaka buka, drmusanje u prijevoznom sredstvu i slično.

 

Postizanje alfa razine svijesti

Postoje razni šabloni za postizavanje alfa razine svijesti. Svaki praktikant će sam kreirati svoj šablon silaska na alfa razinu. Za početak evo početnog šablona:

Na alfa razinu ćemo silaziti kombinacijom ritma disanja, boja i brojeva. Treba sedam puta duboko udahnuti i izdahnuti. Pri izdisanju, pri ispuštanju zraka iz pluća, treba zamisliti određenu boju i broj.

Duboko udahnuti ne znači uzeti u pluća veliku količinu zraka. To jednostavno znači smireno disati ili disati potpuno normalno, ali se koncentrirati na proces disanja.

Boje i brojeve možemo zamišljati na dva načina:

možemo zamisliti ploču određene boje i na ploči napisan broj bilo kojom bojom

možemo zamisliti predmet određene boje (crvena jabuka, narančasta naranča, žuti limun, zeleni list, plavo more, ljubičasta ljubičica, lila haljina) i na predmetu ili pored predmeta napisan broj

Ove dvije varijante možemo kombinirati, tj. neke boje zamišljati kao ploče, a neke kao predmete. Pri zamišljanju predmeta korisno je uporabljivati što više osjetila. Primjerice crvenu jabuku treba vidjeti, opipavati je, osjetiti njen okus i miris. Za one koji se toliko slabo koncentriraju da ne mogu formirati duhovne slike, dovoljno je misliti na boju i broj kao riječi. Tijekom prakticiranja tehnike poboljšat će Vam se koncentracija, pa će Vam duhovne slike biti potpuno jasne. Dakle, koncentrirajte se na duhovne slike onoliko jako koliko možete, a da Vam to ne predstavlja napor.

Boje i brojevi su slijedeći:

Crvena i 7

Narančasta i 6

Žuta i 5

Zelena i 4

Plava i 3

Ljubičasta i 2

Lila i 1

Dakle, udahnemo i dok izdišemo zamislimo crvenu boju i broj 7, udahnemo i dok izdišemo zamislimo narančastu boju i broj 6 itd. Kada obavimo cijelu proceduru naći ćemo se na alfa razini i ne moramo se više koncentrirati na proces disanja. Ovim postupkom na alfa razinu dolazimo AUTOMATSKI. To znači da nas ne treba zabrinjavati činjenica što ćemo se u početku osjećati kao da nismo uopće promijenili stanje svijesti. Stanje svijesti smo sigurno promijenili, ali to ne osjećamo u početku.

Iz alfa razine se vraćamo u budno stanje jednostavnim brojanjem u sebi od 1 do 7. Nema nikakvog posebnog ritma disanja, niti zamišljanja boja ili brojeva, nego samo u sebi brojimo i na kraju otvorimo oči. Iz alfe možemo izlaziti i otvaranjem očiju bez brojanja, ali to je nagli način izlaska koji može biti dosta neugodan, jer se možemo osjećati kao da nas je netko naglo probudio.

 

Opuštanje

Prije silaska na alfa razinu treba se tjelesno i mentalno opustiti.

Tjelesno se opuštamo tako da opustimo mišiće tijela. To radimo postupno počevši od mišića glave i lica, pa ramena, pa grudi, leđa i trbuha, pa ruku i na kraju nogu.

Mentalno se opuštamo tako da zamislimo neku situaciju u kojoj nam je ugodno. To može biti bilo koja situacija, ali je bitno da nam je u njoj ugodno. To može biti neka scena iz prirode ili društvo nama dragih osoba i slično. Ovu situaciju zovemo POLAZNA POZICIJA. Ona je trajnog karaktera tj. u svakoj pojedinačnoj meditaciji ne zamišljamo drugu scenu, nego nam uvijek služi jedna te ista scena. Polaznu poziciju zamišljamo uz korištenje što više osjetila. Za one koji imaju slabu koncentraciju misli, pa teško formiraju duhovne slike, dovoljno je da vjeruju da se nalaze u polaznoj poziciji, iako je ne vide.

Osim za mentalno opuštanje, polazna pozicija će biti naše prvo iskustvo na alfi. Dakle, kada siđemo na alfa razinu, opet ćemo se naći u polaznoj poziciji.

 

Pozitivne misli

Dok smo na alfa razini, uobičajeno je u sebi izgovarati pozitivne misli ili autosugestije. Evo kako te pozitivne misli mogu izgledati:

MOJE TIJELO JE POTPUNO ZDRAVO. SVI ORGANI MOG TIJELA SU POTPUNO ZDRAVI I RADE USKLAĐENO JEDAN SA DRUGIM I UNIVERZUMOM OKO MENE. MOJE SRCE JE POTPUNO ZDRAVO. MOJ PULS JE NORMALAN. MOJA KRV JE ZDRAVA. MOJA PLUĆA SU ZDRAVA. MOJE DISANJE JE ZDRAVO I PRAVILNO. DISANJEM IZ ZRAKA APSORBIRAM ZDRAVE SASTOJKE I ONI SE ŠIRE PO CIJELOM TIJELU. MOJ DUH I TIJELO PUNE SE POZITIVNOM ENERGIJOM. MOJ DUH I TIJELO SE DUBOKO ODMARAJU I REVITALIZIRAJU. JA SAM U SVOJIM SVAKODNEVNIM AKTIVNOSTIMA SVE USPJEŠNIJI I USPJEŠNIJI. ŽIVOTNI PROBLEMI PREDA MNOM PADAJU KAO KULE OD KARATA. POČINJEM SE ZANIMATI ZA STVARI KOJE ME DO SADA NISU ZANIMALE, A MOŽDA BI ME TREBALE ZANIMATI. MOJA VOLJA JAČA IZ DANA U DAN. MOJ DUH JE POTPUNO ZDRAV. NESTAJU SVE NEGATIVNE I DEPRESIVNE MISLI. MOJE UMNE SPOSOBNOSTI JAČAJU IZ DANA U DAN. POBOLJŠAVA MI SE PAMĆENJE. JAČA SNAGA MOJE INTELIGENCIJE. POBOLJŠAVA MI SE KONCENTRACIJA MISLI IZ DANA U DAN. POBOLJŠAVA MI SE SPOSOBNOST VIZUALIZACIJE. NIKAKVE BRIGE I PROBLEMI NE MOGU UGROZITI MOJ MIR. MOJE RASPOLOŽENJE JE IZ DANA U DAN SVE VEDRIJE I VEDRIJE. JA OSJEĆAM LJUBAV PREMA SVAKOM BIĆU POJEDINAČNO I PREMA UNIVERZUMU KAO CJELINI. JA DRUGIM BIĆIMA MOGU I ŽELIM POMAGATI. OSLOBAĐAM SE SVIH STRESOVA I DRUGIH NEGATIVNIH ENERGIJA KOJE SU SE NAKUPILE U MENI. MOJA SVIJEST SE SVAKIM DANOM ŠIRI NA NOVA I NOVA PODRUČJA. JA POSTAJEM SVE BUDNIJI I SVJESNIJI. POSTAJEM SVJESTAN STVARI KOJIH DO SADA NISAM BIO SVJESTAN. JA SPOZNAJEM SUŠTINU STVARI. MOJA UNUTARNJA OSJETILA SE RAZVIJAJU IZ DANA U DAN, TAKO DA UNIVERZUM OKO SEBE DOŽIVLJAVAM ONAKVIM KAKAV ON JEST. JA SVAKI DAN NAPREDUJEM U SVAKOM OBLIKU ZNANJA, MUDROSTI I MORALNIH VRLINA. JA SAM SVAKI DAN SVE BOLJI I BOLJI U SVAKOM POGLEDU.

 

VJEŽBA BROJ 1

Sjednite u početni položaj za meditaciju i zatvorite oči.

Tjelesno se i mentalno opustite.

Siđite na alfa razinu na opisani način. Tamo ćete se naći ponovno u polaznoj poziciji. U polaznoj poziciji se odmarajte nekoliko minuta. Nastojte zaboraviti na sve ovozemaljske brige. U polaznoj poziciji ste potpuno slobodni, tako da možete zamišljati da radite i one stvari koje se ne usuđujete raditi u budnom stanju. Možete se slobodno ponašati kao mala djeca.

Izgovorite u sebi pozitivne misli.

Još se malo relaksirajte u polaznoj poziciji.

Brojanjem do sedam vratite se u budno stanje i otvorite oči.

 

Zakoni analogije

Zakoni analogije ili Hermesovi zakoni su temeljni zakoni u okultizmu. Ime su dobili po grčkom bogu Hermesu ili rimskom Merkuru ili egipatskom Tarotu, koji je bio bog biznisa, ali i bog duhovnog razvoja. Praktikanta ne treba zbunjivati to što sam uporabio riječ okultizam. Ova riječ može značiti nešto vrlo pozitivno. Okultno je isto što i duhovno, a magijsko isto što i natprirodno.

Zakoni analogije nam pokazuju odnos između više i niže razine, između duhovnog i materijalnog svijeta, između alfa i beta razine. Postoje tri zakona analogije. Možda praktikantu u početku ovi zakoni neće biti kristalno jasni, ali tijekom prakticiranja duhovne tehnike ti će mu zakoni postati mnogo jasniji.

Prvi zakon analogije nam kazuje da kako je na višoj razini, tako je na nižoj razini, kako je u duhovnom svijetu, tako je i u materijalnom svijetu. Kako je na alfa razini, tako je i na materijalnoj razini. Ovu zakonitost kratko izražavamo kao KAKO JE GORE, TAKO JE DOLJE. Dakle, predodžbe s alfa razine izazivaju učinke u materijalnim događajima. Evo za ovo jednog primjera: Zamislimo jednog učenika koji ima kompleks koji se sastoji u tome da on smatra da kontrolnu zadaću iz matematike ne može nikako napisati za pozitivnu ocjenu. Kada taj učenik bude efektivno pisao tu zadaću, stvarno će je napisati za jedinicu. Ovdje je njegova predodžba izazvala učinke na materijalnom planu.

Drugi zakon analogije nam kazuje da svaka duhovna vibracija ima tendenciju uzeti određenu formu, a svaka duhovna forma ima tendenciju privlačiti sebi odgovarajuću duhovnu vibraciju. Evo i za ovaj zakon jednog primjera: Želimo kupiti novi automobil. Naša želja za kupnjom novog automobila je duhovna vibracija. Mi ćemo maštati o novom automobilu i u svojoj mašti ćemo vidjeti njegovu sliku. Dakle, duhovna vibracija je uzela određenu formu tj. sliku novog automobila. Zamišljajući tu sliku, mi u nju unosimo nove i nove količine duhovne energije. Dakle, duhovna forma privukla je sebi duhovnu vibraciju.

Treći zakon analogije nam kazuje da što se događa sa simbolom neke stvari, pojave ili osobe, događa se i s tom stvari, pojavom ili osobom. Primjerice, određenu osobu predstavlja nam žuti trokut. Ako bi emitirali pozitivnu energiju prema slici žutog trokuta, tu energiju bi primila ta osoba.

 

Programiranje

Programiranje ili materijalizacija želja je duhovna radnja pri kojoj zamišljamo određenu predodžbu s namjerom da nam se ostvari na materijalnom planu. Takve predodžbe zovemo programima. Evo primjera: Zamislimo čovjeka koji u vrtu ima naranču koja jako slabo rađa. Taj čovjek siđe na alfa razinu i zamišlja svoju naranču punu plodova. Ako su ispunjeni potrebni uvjeti, program će se ostvariti tj. naranča će stvarno početi bolje rađati.

Uvjeti za uspjeh programiranja su:

1. Predodžba mora biti jasno zamišljena.

2. Predodžba mora biti impregnirana dovoljnom količinom duhovne energije da se preskoči granica duhovnog i materijalnog svijeta. (Sve predodžbe zamišljene na alfa razini već imaju taj energetski potencijal automatski).

3. Mora postojati namjera programiranja. (Kada te namjere ne bi bilo, radilo bi se o fantaziranju, a ne o programiranju.)

4. Svaki program prolazi selekciju podsvijesti po pitanju da li je ostvarenje programa moguće ili ne, da li je program etički ispravan ili ne i slično.

Možemo programirati bilo koju situaciju, materijalnu ili duhovnu. Možemo rješavati raznorazne životne probleme, poboljšavati svoje zdravstveno stanje, rješavati se svojih kompleksa i strahova, programirati za druge osobe itd.

Na ovom mjestu moramo povući razliku između bijele i crne magije. Bijela magija je upravljena prema pozitivnom, a crna prema negativnom. TUS je bijelomagijski sustav. Da bi razlikovali bijelu i crnu magiju postoje određeni kriteriji.

Programiranjem nije dopušteno nijednom biću nanositi zlo ili neugodnosti. Za takvu djelatnost stigla bi nas zaslužena kazna.

Programiranjem nije dopušteno djelovati protiv ničije slobodne volje. To znači da ne smijemo programirati da određena osoba u određenoj situaciji mora postupiti na određeni način. To bi značilo manipulirati drugim osobama. To ne smijemo činiti ni kada mislimo da bi određeno ponašanje bilo u korist određene osobe. Primjerice, nije dopušteno programirati da se neka osoba bezuvjetno oslobodi ovisnosti o alkoholu. Ali, smijemo programirati da se ta osoba oslobodi alkohola ako je to za njezino dobro. Ako bi programiranjem djelovali protiv tuđe slobodne volje, stigla bi nas zaslužena kazna.

Naši programi ne bi trebali biti motivirani sebičnošću. Primjerice, ne bi trebalo programirati dobitak na lotu, jer i kad bi dobili novac, pitanje je bi li nas taj novac usrećio.

Treba programirati samo stvari koje doprinose progresu nas ili drugih bića ili progresu šire zajednice ili progresu Univerzuma kao cjeline.

Programirajte stvar koju želite, a ne novac za kupnju te stvari.

Kada želite neku stvar, programirajte takvu stvar, a ne upravo tu stvar. Kada želite neki posao, programirajte takav posao, a ne upravo taj posao. Ako bi programirali upravo taj posao, mogli bi navući nesreću na glavu osobe koja sad obavlja taj posao.

Nekad ćemo po ovim kriterijima jasno razlikovati bijelu od crne magije. Međutim, ima situacija kada, zbog svog neznanja, nećemo tako lako povući razliku između bijelog i crnog. Tu će nam pomoći klauzula "ako je za moje dobro, dobro drugih ili opće dobro". Svaki program koji programiramo moramo programirati isključivo pod ovom klauzulom. Učinak toga je da, ako je program za naše dobro, sigurno će se ostvariti, a ako nije, neće se ostvariti, pa nas neće stići posljedice krivog programiranja. Praktički, pod ovom klauzulom smijemo programirati svaki program za koji pretpostavljamo da bi mogao biti za naše dobro.

Radnja programiranja nije vezana uz obvezni oblik. To znači da radnju programiranja tehnički možemo obaviti tako da željenu situaciju zamislimo na bilo koji način u namjeri programiranja. Situaciju možemo zamisliti da se odvija pred nama na ekranu. Možemo željenu situaciju zamisliti trodimenzionalno. Željenu situaciju možemo zamisliti konkretno, dakle, onako kako bi trebala izgledati na materijalnom planu ili apstraktno, uz pomoć simbola koji nam simboliziraju tu situaciju. Iz programirane situacije možemo izvući ključne riječi, te ih ponavljati u svrhu programiranja. Te ključne riječi zovemo magičnim formulama. Svaki praktikant će izgraditi svoj individualni šablon programiranja. Za početak predlažem slijedeći početni šablon:

Željenu situaciju ćemo zamisliti na ekranu u njezinom konkretnom obliku, tj. onakvom kakva bi trebala izgledati na materijalnom planu. Ekran može biti bilo kakav, bilo kino-platno, bilo TV-ekran. Najprije će ekran biti crne boje i na crnoj podlozi ćemo zamisliti situaciju kakva je sada, situaciju koja nam ne odgovara, situaciju koju želimo izmijeniti. Crna boja služi kao znak našoj podsvijesti da tu situaciju ne želimo. Nakon toga, radi pojačavanja učinka crne boje, prekrižit ćemo crni ekran sa dvije crvene crte. Nakon toga ekran mijenja boju u bijelu i na bijeloj podlozi ćemo zamisliti željenu situaciju, situaciju koja nama odgovara, izmijenjenu situaciju. Treba cijelo vrijeme biti svjestan namjere programiranja i pokušati vjerovati u uspješan ishod programiranja. Program programiramo uz pomoć klauzule "ako je za moje dobro". Ovaj cijeli postupak za svaki pojedinačni program obavljamo samo jednom. Svaki idući put kada programiramo taj isti program, idemo odmah na bijeli ekran i željenu situaciju.

Da bi programiranje bilo uspješno, nije dovoljno programirati taj program samo jednom. Uobičajeno je isti program programirati desetak puta da bi programiranje bilo uspješno. Naravno, ima jednostavnih programa za koje će biti dovoljno samo jednokratno programiranje. Jednako tako, neki komplicirani programi tražit će programiranje tjednima ili mjesecima. Kada određeni program treba dugo programirati, treba ga programirati s pauzama tj. nekoliko dana ga programirati, nekoliko dana pauze, nekoliko dana programiranja itd. Ako jednostavniji program programiramo duže vrijeme, a on se ne ostvaruje, zaključak je da ostvarenje tog programa vjerojatno nije za naše dobro ili nije za sada za naše dobro. U tom slučaju treba od programa odustati ili odustati za neko vrijeme. Program koji je za naše dobro SIGURNO će se ostvariti.

U svakoj pojedinačnoj meditaciji ne programirajte više od tri programa kako ne biste opteretili podsvijest velikim brojem programa.

 

VJEŽBA BROJ 2

Siđite u polaznu poziciju na alfi na način opisan u prvoj vježbi.

U polaznoj poziciji se relaksirajte.

Ponovite pozitivne misli.

Izbrojite do tri u sebi. Nakon brojanja pred Vama će se pojaviti ekran za programiranje. Razgledajte ekran sa svih strana.

Na ekranu pokušajte programirati neki program na opisani način.

Još se malo opustite u polaznoj poziciji.

Brojanjem do sedam iziđite u budno stanje i otvorite oči.

 

Mogućnosti sustava

TUS kao duhovni sustav nam daje brojne mogućnosti koje možemo koristiti u okviru sustava. Najvažnije od tih mogućnosti bit će obrađene u ovom priručniku. Ostale mogućnosti sustava ostavljam praktikantu da ih otkrije i koristi. Svaku mogućnost za koju pretpostavljate da je možete iskoristiti u okviru sustava isprobajte, pa će Vam učinci pokazati kako je najpraktičnije neke konkretne probleme rješavati u okviru sustava. Praktikant svojih trideset minuta meditacije može ispuniti kako god želi. U meditaciji radite ono što Vas zabavlja ili što Vam koristi. Svatko sam odlučuje kako će se i u kom pravcu razvijati. Najvažnije mogućnosti sustava su:

Programiranje. Ova mogućnost objašnjena je u drugoj lekciji.

Duhovna komunikacija. Na alfa razini imamo mogućnost komunikacije s drugim bićima, kako materijalnim, tako i duhovnim. Jednako tako, imamo mogućnost komunikacije sa vlastitom podsviješću.

Prikupljanje znanja. Naša podsvijest zna odgovore na sva pitanja. Od svoje podsvijesti možemo dobiti odgovore i na pitanja za koja smo mislili da nikada nećemo dobiti odgovore. Postupak dobijanja odgovora vrlo je jednostavan. U sebi postavimo pitanje. Ne smijemo imati nikakvu predodžbu o budućem odgovoru. Prva misao koja nam padne na pamet je pravi odgovor. Primjerice, znamo ime neke osobe, ali ne znamo boju kose te osobe. Na alfi postavimo takvo pitanje i prva boja kose koja nam padne na pamet je obično točan odgovor. Cijeli postupak ne mora u početku perfektno funkcionirati, ali s vježbom ćete toliko izvježbati svoju intuiciju, da ćete prikupljati znanje bez problema.

Putovanje kroz vrijeme i prostor. Svaki događaj iz prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti ostavlja svoj otisak na alfa razini. Mi te otiske možemo razgledati i na taj način spoznavati događaje iz prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Budući događaji imaju otiske na alfi jer na alfi vrijeme drukčije funkcionira nego u materijalnom svijetu. Sposobnost čitanja ovih otisaka drukčije zovemo vidovitost. Jednako tako, svako mjesto u materijalnom prostoru ostavlja otisak u alfa prostoru. I te otiske možemo čitati i na taj način spoznavati što se događa na velikoj udaljenosti od nas. Ovo je vidovitost s obzirom na prostor.

Relaksacija. U meditaciji se tjelesno i mentalno opuštamo. Oslobađamo se stresova i ostalih negativnih sadržaja iz podsvijesti. Poboljšava se opća kvaliteta našeg života i naše opće zdravstveno stanje. Punimo se pozitivnom energijom.

Iscjeljivanje. Na alfa razini možemo rješavati raznorazne zdravstvene probleme. Svaka bolest ima svoj korijen u podsvijesti. Kada taj uzrok uklonimo, bivamo iscijeljeni, ne samo što se tiče simptoma, nego i što se tiče uzroka bolesti. To uklanjanje uzroka bolesti može potrajati duže vrijeme, tako da u liječenju bolesti u meditaciji treba imati strpljenja. Ipak, ostaje činjenica da u meditaciji možemo uklanjati bolesti kod sebe ili kod drugih. Neke bolesti ćemo ukloniti i dosta brzo. Jednako tako, neke bolesti nećemo uspjeti odmah ukloniti, ali ćemo barem bitno ublažiti simptome bolesti.

Pripremanje svakodnevnih aktivnosti. Na alfa razini možemo pripremati svoje svakodnevne aktivnosti. Svaku aktivnost koju zamišljamo da radimo u meditaciji, kasnije, na materijalnom planu ćemo lakše, brže i bolje obaviti. Primjerice, jedan nogometaš može u meditaciji zamišljati da igra nogometnu utakmicu. Kasnije, kada je bude igrao na materijalnoj razini, igrat će je puno učinkovitije, nego da se za nju nije pripremao na alfa razini.

 

Simboli za korištenje mogućnosti

Za korištenje gore spomenutim mogućnostima sustava koristimo slijedeće simbole:

Ekran za programiranje. Služi za programiranje na način koji je opisan u drugoj lekciji.

Lift. Služi za duhovnu komunikaciju. Liftom nam dolaze gosti u meditaciju i njime mi putujemo na neka specifična područja naše podsvijesti ili nadsvijesti. Lift može izgledati bilo kako. Jedino je važno da su njegova vrata neprozirna, te da se otvaraju odozdo prema gore.

Centar znanja. U centru znanja pohranjeno je znanje naše podsvijesti. On može izgledati bilo kako, ili u formi biblioteke ili u formi kompjutora ili u nekom drugom obliku. Postupak rada sa centrom znanja vrlo je jednostavan. Postavimo u sebi pitanje i prva misao je prava misao. Ovisno o formi centra znanja, ili će se knjiga otvoriti na pravom mjestu ili će se na ekranu kompjutora pojaviti odgovor ili slično.

Sat i kalendar. Sat i kalendar služe za putovanje kroz vrijeme. Oni mogu izgledati bilo kako, samo je bitno da se na njima može namjestiti bilo koje vrijeme ili datum iz prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti.

Oprema za putovanje kroz prostor. Može biti izvedena u obliku zemljovida ili globusa i zastavica kojima se obilježava cilj putovanja.

Vrt. Na alfa razini žemo imati vrt s raznoraznim biljkama i životinjama. Vrt će nam služiti za opuštanje i razonodu. Kad god zaželimo, možemo se prošetati kroz vrt ili se igrati sa životinjama.

Apoteka. Apoteka nam služi za liječenje bolesti kod sebe ili drugih. Ona može izgledati bilo kako, ili kao ormarić sa lijekovima ili kao zbirka ljekovitih trava ili kao kada s ljekovitom vodom ili slično. Postupak korištenja apoteke je jednostavan. Kada smo bolesni, uporabimo lijek iz ormarića ili se okupamo u ljekovitoj vodi ili slično.

Ormarić sa stvarima. U ovom ormariću možemo naći bilo koju stvar koja nam može bilo kad zatrebati. Ormarić nam služi za pripremanje naših svakodnevnih aktivnosti. Primjerice, osoba svira violinu. Ona će na alfi iz ormarića izvaditi violinu i gudalo, te zamišljati kako svira violinu. Nakon nekoliko minuta će opet uredno vratiti violinu i gudalo u ormarić. Učinak ove radnje je taj da će kasnije na materijalnom planu violinu ljepše svirati.

Radne prostorije. Na alfi možemo imati raznorazne radne prostorije kao što su obrtničke radnje, športski tereni, koncertne sale itd. Ove prostorije služe za pripremanje svakodnevnih aktivnosti. Obrtnik će primjerice u ovim prostorijama zamišljati da radi svoj svakodnevni posao.

 

Radionica

Radionica, kula ili hram je zamišljena građevina koju imamo na alfa razini i u kojoj provodimo najveći dio vremena provedenog na alfa razini. Radionica može izgledati bilo kako, kao stambena zgrada, kao dvorac, kao crkva, kao tvornica itd. U svakom slučaju će izgledati onako kao što obično izgledaju građevine na materijalnom planu. Radionica može izgledati kao neka postojeća materijalna građevina ili kao građevina koja materijalno nigdje ne postoji.

Nemojte unaprijed u budnom stanju birati građevinu kao prototip za svoju radionicu. U potpunosti inicijativu prepustite svojoj podsvijesti. U vježbi, kada dođe vrijeme za izgradnju radionice, prepustite sve svojoj intuiciji. Prva slika koja se pojavi pred Vašim duhovnim očima bit će ono pravo. Bez obzira koliko Vam se na prvi pogled izbor Vaše podsvijesti ne dopadne, podsvijest će Vam servirati radionicu koja Vama najbolje odgovara. Kako se kroz prakticiranje tehnike Vi kao osoba budete mijenjali, mijenjat će se i izgled Vaše radionice.

Radionica mora imati pročelje. Na pročelju moraju biti vrata koja se mogu otvarati i zatvarati. Nije nužno da vrata imaju bravu i ključ. Ispred vrata treba biti mehanizam za čišćenje. Taj mehanizam može biti izveden bilo kako, kao soba za tuširanje, kao soba za presvlačenje odjeće i obuće ili slično. Mehanizam za čišćenje služi da se prije ulaska u radionicu očistimo od svih svakodnevnih briga ili problema.

Unutrašnjost radionice smije izgledati bilo kako. U svakom slučaju, izgledat će onako kako obično izgledaju unutrašnjosti materijalnih građevina. U radionicu ćemo smjestiti simbole za korištenje mogućnosti sustava.

Na sredini radionice je stol sa tri naslonjača. Na stolu je komandna ploča za upravljanje opremom u radionici. Naslonjači su postavljeni jedan do drugog tako da se ispred njih nalazi stol, a iza leđa ostaju vrata radionice. Praktikant sjedi u srednjem naslonjaču, a lijevo i desno od njega su naslonjači za asistente.

Na sredini stražnjeg zida su vrata radionice. S jedne i druge strane vrata je po jedno zrcalo.

Prednji zid zauzima ekran za programiranje koji ćemo u narednoj vježbi prebaciti iz polazne pozicije u radionicu.

U kutu gdje se križaju prednji i desni zid su vrata lifta. Na sredini desnog zida je centar znanja. U kutu gdje se križaju desni i stražnji zid su sat i kalendar.

U kutu gdje se križaju prednji i lijevi zid su vrata vrta. Vrata vrta mogu izgledati bilo kako. Ova vrata nam služe i kao izlaz kada idemo na duhovno putovanje. Primjerice, kada putujemo u stari Egipat, proći ćemo kroz vrata vrta, ali se nećemo naći u vrtu, nego u starom Egiptu. Kroz ista vrata se ponovo vraćamo u radionicu. Na sredini lijevog zida je apoteka. U kutu gdje se križaju lijevi i stražnji zid je ormarić sa stvarima.

 

VJEŽBA BROJ 3

Siđite u polaznu poziciju na alfi. U njoj se opuštajte nekoliko minuta.

Da bi sišli dublje u alfu napravit ćemo dvanaest koraka u dubinu. Jednostavno u sebi brojite od 12 do 1 i zamišljajte da pravite korake.

Sada ste na razini na kojoj treba biti radionica. Brojite do tri i pred Vama će se pojaviti slika radionice.

Razgledajte radionicu sa svih strana i iz zraka.

Na radionicu postavite vrata i ispred vrata mehanizam za čišćenje.

Očistite se i uđite u radionicu.

Razgledajte radionicu iznutra.

U radionicu postavite opremu kako je opisano.

Sjednite u srednji naslonjač i izgovorite pozitivne misli.

Iziđite iz radionice van i zatvorite vrata. Kada izlazite iz radionice ne treba koristiti mehanizam za čišćenje.

Vratite se u polaznu poziciju. Jednostavno brojite od 1 do 12 i zamišljajte da pravite korake.

U polaznoj sceni se još neko vrijeme opuštajte.

Iziđite iz alfe van i otvorite oči.

 

Asistenti

Za cijelo vrijeme meditacije mi kontaktiramo sa vlastitom podsviješću. Ali, mi sa podsviješću možemo kontaktirati i na direktniji način. Da bi to mogli, podsvijest se pred nama mora pojaviti u obliku nekog simbola. Postoje razni simboli koji nam mogu simbolizirati podsvijest. U okviru TUS-a kao takve simbole koristimo asistente ili pomoćnike. Asistenti su dva zamišljena ljudska bića različitog spola koja nam simboliziraju našu podsvijest. Muški asistent nam simbolizira vanjski dio naše podsvijesti, nas onakve kakvi smo prema okolini, kako se ponašamo u svakodnevnom životu, kako i što govorimo, kako nas doživljava naša okolina. Ženska asistentica predstavlja unutarnji dio naše podsvijesti, nas onakve kakvi smo iznutra, naše najdublje misli ili emocije. Asistenti svojim izgledom i ponašanjem simboliziraju nas kao osobe, tako da promatrajući asistente možemo puno naučiti o sebi samima.

Asistente ćemo dobiti na taj način da ćemo ih pozvati da liftom dođu u našu radionicu na alfi. Kada dođu, naša radionica će postati njihova trajna adresa. To znači, kada siđemo u radionicu, tamo ćemo ih naći, i kada napuštamo radionicu, ostavljamo ih u njoj. Mjesto muškog asistenta je u desnom naslonjaču, a ženskog u lijevom.

Kada se asistenti prvi put pojave pred nama, vjerojatno će imati nakazan ili smiješan izgled. To je zbog toga jer imamo puno neproduhovljenih osobina, pa se to vidi na izgledu asistenata. Kako se budete mijenjali kao osobe, tako će i asistenti mijenjati svoj izgled.

Asistenti će biti naši pomoćnici u svemu što radimo na alfa razini. Zajedno s njima ćemo programirati, ići na duhovna putovanja itd. Jednako tako, asistentima možemo davati neke zadaće. Primjerice, nakon programiranja ih možemo zamoliti da koji put odvrte program na ekranu kad nas nema u radionici. Isto tako, mi s asistentima možemo komunicirati i na taj način prikupljati znanje, jer asistenti su vrlo mudri, mudriji od nas samih, tako da od njih možemo puno korisnog naučiti.

 

VJEŽBA BROJ 4

Siđite u radionicu na alfi.

Udobno sjedeći u srednjem naslonjaču, ponovite pozitivne misli.

U mislima pozovite muškog asistenta da dođe preko lifta. Vi ga nećete moći odmah vidjeti, jer su vrata lifta zatvorena.

Neka se vrata lifta toliko otvore da asistentu vidite samo noge.

U drugoj fazi neka se vrata lifta još više otvore da vidite tijelo asistenta bez glave.

Napokon, neka se vrata potpuno otvore, da asistenta vidite cijelog.

Pozovite muškog asistenta da uđe k Vama u radionicu. Neka sjedne u desni naslonjač. Upoznajte se s njim. Pitajte ga za njegovo ime. Prvo ime koje Vam padne na pamet je njegovo ime.

Zatvorite potpuno vrata lifta.

Isti postupak ponovite za ženskog asistenta.

Upoznajte asistente međusobno. Iz njihovog međusobnog ophođenja zaključit ćete u kakvom su odnosu Vaša unutarnja i vanjska sfera.

Pozdravite se s asistentima i iziđite u budno stanje na poznati način.

 

Napomena Iz izgleda Vaših asistenata mogu se otkriti neke Vaše slabe točke. Zbog toga o izgledu Vaših asistenata ne razgovarajte sa osobama za koje pretpostavljate da bi podatke o Vašim asistentima mogle zloporabiti.

 

Putovanje kroz vrijeme

Kroz vrijeme putujemo tako da sat i kalendar namjestimo na sat i datum u koji želimo putovati. Zatim iziđemo kroz vrata vrta i naći ćemo se u vremenu u koje putujemo. Iza putovanja, kroz ista vrata vraćamo se u radionicu, a sat i kalendar vraćamo na sadašnjost.

 

VJEŽBA BROJ 5

Siđite u alfa radionicu.

Pozdravite se s asistentima i objasnite im da ćemo putovati kroz vrijeme.

Ponovite pozitivne misli.

Namjestite kalendar na neki proljetni datum.

S asistentima posjetite vrt u proljeće. Nastojte vrt doživjeti uz pomoć svih osjetila. S asistentima razmjenjujte iskustva.

Vratite se u radionicu.

Isti postupak ponovite i za ostala tri godišnja doba.

Vratite kalendar na sadašnji datum.

Pozdravite se s asistentima i iziđite u budno stanje.

 

Unutarnja osjetila

Osim vanjskih osjetila čovjek ima i unutarnja osjetila. Vanjskim osjetilima registriramo materijalnu stvarnost, a unutarnjim osjetilima registriramo duhovnu stvarnost. Stanje u kojem su nam unutarnja osjetila potpuno razvijena zovemo pročišćena percepcija.

 

Zakon univerzalne ljubavi

Trebamo osjećati ljubav prema Univerzumu kao cjelini i prema svakom biću pojedinačno. Nismo obvezani na ljubav samo prema ljudima, nego i prema biljkama i životinjama. Jednako tako, dužni smo na ljubav i prema biološki neživim objektima, jer su i oni misao Univerzalne Svijesti.

 

VJEŽBA BROJ 6

Siđite u radionicu i pozdravite se s asistentima.

Ponovite pozitivne misli.

Objasnite asistentima da ćete vježbati unutarnja osjetila na materijalnim predmetima.

Brojite do tri i na tri pred Vama na stolu će biti komad kamena.

Razgledajte kamen izvana i o tome izmijenite iskustva s asistentima. Nastojte doživjeti kamen svim osjetilima. Poslušajte proizvodi li kamen kakav zvuk. Pomirišite i liznite kamen. Dodirnite kamen.

Zajedno s asistentima uđite u kamen i prošetajte kamenom iznutra. Doživite unutrašnjost kamena svim osjetilima i razmijenite iskustva s asistentima.

Pokušajte se osjećati kao da ste Vi taj kamen.

Iziđite iz kamena van. Osjetite pozitivan stav prema tom kamenu. Možete ga mislima okružiti u plavi ili zlatni okvir. Kamen možete vratiti nazad brojanjem do tri ili ga zadržati kao primjerak za zbirku.

Isti postupak primijenite i s komadom metala i komadom drveta.

Zahvalite se asistentima na suradnji i iziđite u budno stanje.

Ovakav postupak možete raditi s bilo kojim materijalnim predmetom. Ako ovo dobro uvježbate, moći ćete intuitivno znati sve o nekom predmetu: kakvo mu je podrijetlo, od čega je građen, kakve su osobe bile u kontaktu s tim predmetom, kako predmet zrači i slično.

 

VJEŽBA BROJ 7

Siđite u radionicu na alfi.

Ponovite pozitivne misli.

Objasnite asistentima da ćete vježbati unutarnja osjetila na biljkama.

Zajedno s asistentima iziđite u vrt. Nađite neku biljku koja je pogodna za vježbanje unutarnjih osjetila.

Razgledajte biljku izvana. Pokušajte osjetiti vibracije koje oko sebe širi biljka.

Zajedno s asistentima uđite u biljku. Proučite korijen, stabljiku, deblo, list.

Pokušajte se osjećati kao biljka.

Izađite iz biljke van. Osjetite pozitivan stav prema biljci. Okružite je plavom ili zlatnom bojom.

Slično vježbajte unutarnja osjetila na nekom cvijetu i plodu.

Vratite se u radionicu.

Zahvalite se asistentima i iziđite u budno stanje.

Učinak vježbanja unutarnjih osjetila na biljkama je postupni ulazak u svijet biljaka. Možemo spoznati puno toga o biljkama, kako funkcioniraju, kako su građene, koja ljekovita biljka liječi koju bolest, kako pojedine biljke zrače, kako vibracijama komunicirati s biljkama itd.

 

VJEŽBA BROJ 8

Siđite u radionicu.

Ponovite pozitivne misli.

Objasnite asistentima da ćete vježbati unutarnja osjetila na životinji.

Iziđite s asistentima u vrt i nađite neku životinju koja je pogodna za vježbanje unutarnjih osjetila.

Poigrajte se s tom životinjom i promotrite je izvana i proučite njezino ponašanje.

Zajedno s asistentima uđite u utrobu životinje. Proučite njezine organe i organske sustave. Proučite kostur, mišićni sustav, živčani sustav, probavni sustav, dišni sustav, krvotok, mokraćni sustav. Zapamtite kako izgledaju organi zdrave životinje. Ako kod neke životinje koju budete proučavali u budućnosti ne budu organi tako izgledali, znači da je organ te životinje bolestan.

Pokušajte se osjećati kao ta životinja.

Iziđite iz životinje van. Osjetite pozitivan stav prema toj životinji i okružite je plavom ili zlatnom bojom.

Vratite se s asistentima u radionicu.

Zahvalite se asistentima i vratite se u budno stanje.

Vježbanjem unutarnjih osjetila na životinjama ulazimo postupno u svijet životinja, upoznajemo njihovu anatomiju i fiziologiju, razvija se sposobnost duhovne dijagnoze i iscjeljivanja, upoznajemo navike životinja, možemo duhovno komunicirati sa životinjama itd.

 

VJEŽBA BROJ 9

Siđite u radionicu i pozdravite se s asistentima.

Ponovite pozitivne misli.

Objasnite asistentima da ćete vježbati unutarnja osjetila na čovjeku.

Brojite do tri. Na tri u liftu će biti čovjek. Vi ga još ne vidite jar su vrata lifta zatvorena. To je apstraktni potpuno zdrav čovjek. Dakle, to nije konkretan čovjek s imenom i prezimenom, nego neki hipotetički čovjek, koji na materijalnoj razini ne postoji.

Otvorite vrata lifta. Pozovite čovjeka da uđe k Vama u radionicu.

Pozdravite se Vi i asistenti s tim čovjekom.

Zajedno s asistentima razgledajte ljudsko tijelo izvana.

Zajedno s asistentima uđite u utrobu tog čovjeka i razgledajte je. Razgledajte kostur, mišiće, živčani sustav, probavne organe, organe za disanje, krvotok, mokraćne organe. Razmijenite svoja iskustva s asistentima. Tako ćete steći iskustvo kako izgledaju i kako funkcioniraju zdravi ljudski organi. Ako kod nekog konkretnog čovjeka neki organ ne bude tako izgledao, znači da je taj čovjek bolestan.

Pokušajte se osjećati kao taj čovjek. Tako ćete steći iskustvo kako izgleda zdrava ljudska psiha.

Iziđite van iz čovjeka.

Zahvalite se čovjeku zbog toga jer je došao. Osjetite prema njemu pozitivan stav. Okružite ga plavim ili zlatnim obrubom.

Zamolite čovjeka da se vrati u lift. Za njim zatvorite vrata lifta. Brojite do tri i na tri će lift biti prazan, jer će čovjek otići tamo odakle je došao.

Zahvalite se asistentima i vratite se u budno stanje.

Ovakvim vježbanjem unutarnjih osjetila na čovjeku ulazimo u svijet ljudi, shvaćamo druge ljude, shvaćamo razloge zašto se u nekim situacijama ponašaju na određeni način, možemo znati sve o njima, možemo im čitati misli, možemo znati njihov životopis, upoznajemo anatomiju i fiziologiju čovjeka, razvija nam se sposobnost duhovne dijagnoze i iscjeljivanja, počinjemo osjećati kako pojedini ljudi zrače itd.

 

Vježbanje unutarnjih osjetila na konkretnim objektima

Osim vježbanja unutarnjih osjetila na apstraktnim objektima, kao u dosadašnjim vježbama, možemo unutarnja osjetila vježbati na konkretnim objektima. Možemo raditi sa konkretnim materijalnim predmetima. Isto tako možemo raditi sa konkretnim biljkama ili životinjama.

Moguće je unutarnja osjetila vježbati i na konkretnim ljudima. Kada radimo s konkretnim čovjekom bilo bi dobro znati njegovo ime i prezime, spol, dob i grad u kome se nalazi. Uvijek radite sa živom osobom. U početku prakticiranja tehnike uvijek radite sa psihički zdravom osobom. To je zbog toga jer, pri vježbi unutarnjih osjetila, ulazimo u psihu određenog čovjeka, pa ako je on mentalno bolestan, mogli bi se u njemu loše osjećati. Kasnije, kada uznapredujete u duhovnom razvoju, moći ćete raditi i sa mentalno bolesnom osobom.

Postupak vježbanja unutarnjih osjetila na konkretnim objektima isti je kao i za apstraktne objekte.

 

VJEŽBA BROJ 10

Siđite u radionicu i pozdravite se s asistentima.

Liftom pozovite nekog konkretnog čovjeka.

Na tom čovjeku vježbajte unutarnja osjetila.

Ispričajte se tom čovjeku zbog uznemiravanja i zahvalite mu se što je došao. Osjetite prema njemu pozitivan stav. Okružite ga u plavi ili zlatni obrub.

Zamolite čovjeka da uđe u lift. Zatvorite vrata lifta. Brojite do tri i na tri će čovjek otići tamo odakle ste ga uzeli.

Zahvalite se asistentima i vratite se u budno stanje.

Ovom vježbom zaokružen je alfa trening. Pokazano Vam je kako ćete postići alfa razinu i koje su Vam mogućnosti na alfa razini. Od tih mogućnosti koristite one koje su Vam korisne ili Vas zabavljaju. Sami odlučujete kako ćete uporabiti vrijeme meditacije. Nije važno što radite u meditaciji, nego da redovno meditirate.

 

Duhovni razvoj

Kroz prakticiranje duhovne tehnike duhovno se razvijamo, razvijaju se raznorazni aspekti naše osobnosti. Sami odlučujemo s kojim aspektima naše osobnosti ćemo raditi u meditaciji i u kojem pravcu ćemo ih razvijati. Bitno je raditi s najvažnijim aspektima kao što su svijest, volja, znanje, ljubav, emocije, predodžbe, stavovi itd.

 

Zrcala

Da bi mogli pratiti tijek svog duhovnog razvoja, potreban nam je mehanizam za praćenje. Taj mehanizam su dva zrcala u našoj alfa radionici. Kada se u alfa radionici okrenemo licem prema vratima, vidjet ćemo dva zrcala, jedno lijevo od vrata, a drugo desno od vrata. Slika u desnom zrcalu pokazuje nam kakvi jesmo. Slika u lijevom zrcalu pokazuje nam kakvi želimo biti. Tijekom prakticiranja duhovne tehnike slika u lijevom zrcalu će početi pokazivati kakvi trebamo biti, jer će se pročistiti naše želje.

U ova dva zrcala se treba ogledati jednom mjesečno. Slika nas kakvi jesmo će nam ukazati na kojoj smo stepenici duhovnog razvoja i na naše dobre i loše strane. Slika nas kakvi želimo biti će nam ukazati na kratkoročni program duhovnog razvoja. Trebamo tijekom idućeg mjeseca poraditi na ostvarivanju onoga što želimo.

 

Kraći silazak na alfu

Kroz prethodne vježbe naš se duh navikao silaziti na alfa razinu. Zbog toga više nije potreban ritam disanja, boje i brojevi. Na alfu možete silaziti jednostavnim brojanjem u sebi od sedam do jedan.

 

VJEŽBA BROJ 11

Siđite u radionicu i pozdravite se sa asistentima.

Ponovite pozitivne misli.

Objasnite asistentima da ćete pratiti svoj duhovni razvoj.

Ogledajte se u zrcalima. Slike iz zrcala prokomentirajte sa asistentima.

Zahvalite se asistentima i iziđite u budno stanje.

 

Utjecaj praktikanta na okolinu

Osim što prakticiranje duhovne tehnike povoljno utječe na praktikanta, tehnika ima povoljan utjecaj i na okolinu praktikanta. Praktikant oko sebe širi pozitivne vibracije. Ljudi oko njega postaju smireniji i zdraviji. Ako u određenom gradu ima puno praktikanata bilo koje duhovne tehnike, u tom gradu su međuljudski odnosi bolji, ima manje kriminala, ima manje narkomanije, ima manje samoubojstava itd. Ti učinci se odnose i na širu zajednicu.

 

 

 

Pojave u duhovnom svijetu

U procesu prakticiranja duhovne tehnike praktikant dolazi u kontakt s različitim duhovnim pojavama. Od mnogobrojnih vrsta duhovnih pojava najvažnije su slijedeće:

Otisci. Otiske u duhovnom prostoru ostavljaju događaji, mjesta, osobe, predodžbe, misli itd. Mi te otiske možemo razgledati i tako spoznavati događaje, vježbati unutarnja osjetila, proricati budućnost i slično.

Duhovna bića. Duhovni svijet je naseljen raznoraznim duhovnim bićima ili anđelima. Ako uvježbamo naša unutarnja osjetila, mi ta bića možemo percipirati i s njima komunicirati.

Šabloni. Različite misli, emocije i predodžbe ujedinjuju se u složene forme koje zovemo šablonima. Šabloni upravljaju mnogim pojavama u Univerzumu.

Inicijacije. Inicijacije su posebna duhovna mjesta u koja kad se dođe, dolazi do revolucionarnog koraka u duhovnom razvoju. Praktikant spozna neko posebno znanje, dođe u specifično stanje svijesti, sjeti se nekog događaja u prošlosti itd.

Svijesti. U kretanju kroz duhovni svijet nailazimo na različite točke svijesti. Svaka od tih točaka je temeljna čestica svijesti i sama po sebi već predstavlja svijest. Jednako tako, sve te točke zajedno predstavljaju jedinstvenu svijest osobe.

Procesi. U duhovnom svijetu događaju se raznorazni procesi s duhovnim objektima. Primjeri tih procesa su progres, tvorba znanja, duhovna gravitacija, prizemljenje, vibriranje, ritam, hijerarhija, šabloni.

Predodžbe. Predodžbe su temeljne forme astralnog svijeta. Po svojoj strukturi, one su konkretne slike koje su nabijene duhovnom energijom. Predodžbe vrlo često budu nabijene emocijama.

Misli. Misli su temeljne forme mentalnog svijeta. Po svojoj strukturi, misli su vibracije koje su uzele apstraktni oblik.

Vibracije. Vibracije su ritmično kretanje duhovne energije. One se šire u duhovnom prostoru, kako osobe, tako i izvan osobe.

Ideje. Ideje su najelementarnije misli. One su temeljni elementi Univerzuma. Složenije duhovne forme izgrađene su od ideja.

 

Pozitivne riječi

Osim pozitivnih misli, u meditaciji je uobičajeno ponavljati pozitivne riječi kao što su mir, ljubav, sloboda, hrabrost, zdravlje, dobrota, ljepota, mudrost, znanje, strpljenje, blagost, zahvalnost, vrlina, čistoća, čvrstina, plemenitost, povjerenje, sigurnost, pobjeda.

 

VJEŽBA BROJ 12

Siđite u radionicu i pozdravite se s asistentima.

Ponovite pozitivne misli i pozitivne riječi.

Objasnite asistentima da ćete vježbati unutarnja osjetila na pozitivnim riječima.

Brojite do tri. Na tri pred Vama na stolu će biti poklopljen lončić. U lončiću će biti pozitivna riječ MIR.

Otvorite poklopac. Iz lončića će početi isparavati mir i napunit će cijelu radionicu.

Zajedno s asistentima proučite mir. Pri tome koristite što više osjetila i razmjenjujte iskustva s asistentima.

Zamislite da Vi i asistenti duboko dišete i da udišete mir. Nastojte se što više napuniti mirom i osjećati se kao ideja mira.

Zajedno sa asistentima raspršite mir kroz zidove radionice cijelom Univerzumu.

Zatvorite lončić poklopcem. Spremite ga na neko zgodno mjesto u radionici. Kad Vam god bude potreban mir, Vi ga imate u radionici.

Isti postupak ponovite s pozitivnim riječima ljubav, zdravlje i hrabrost.

Zahvalite se asistentima i iziđite u budno stanje.

Vježbanjem unutarnjih osjetila na ovaj način, punimo se pozitivnim vibracijama i širimo ih oko sebe, te spoznajemo bit pozitivnih ideja.

Na ovaj način radite isključivo s pozitivnim riječima. Ako tijekom vježbanja otkrijete da neka riječ negativno zrači, odmah zatvorite lončić i ne zadržavajte ga u radionici, nego ga brojanjem do tri vratite nazad. Iza toga s asistentima provjetrite radionicu od negativnog zračenja.

 

Teta stanje svijesti

Teta stanje svijesti, mentalno stanje, stanje nadsvijesti prirodno odgovara stanju svijesti kada spavamo, ali ne sanjamo, dakle, dubokom snu. Iskustva iz teta razine su apstraktna i ne izgledaju kao materijalni svijet.

Na teta razini je puno mračnije nego na alfi. Pejsaž je puno suroviji. Događaju se potresi i vulkani rigaju lavu. Događaju se krupni pomaci u vremenu, tako da smo ili u dalekoj prošlosti, okruženi dinosaurima, ili u dalekoj budućnosti. I sami sebi možemo izgledati kao starac ili kao malo dijete.

Teta razina vrvi paradoksalnim scenama. Tako, primjerice, deva jaše beduina, ili stabla rastu korijenjem prema gore, a krošnjom prema dolje. Na teta razini nam nije potrebno zrcalo. Uvijek ispred sebe možemo projicirati vlastitu sliku.

 

Silazak na teta razinu

Na teta razinu možemo silaziti na razne načine. Svaki će praktikant sam izgraditi svoj vlastiti šablon silaska na teta razinu. Za početak evo početnog šablona:

U vrtu alfa radionice ćemo imati bunar ili špilju. Oni vode do teta razine. U bunaru ili špilji je dvadeset i jedna stepenica. Trebamo prijeći te stepenice da dođemo do teta razine. U sebi brojimo od 21 do 1 i zamišljamo da pravimo stepenice. U bunaru su praktikant i asistenti u lebdećem položaju. Jednako tako, cijelo vrijeme boravka na teta razini mi smo u lebdećem položaju. Kroz bunar se krećemo u slijedećoj formaciji: mi idemo naprijed, a asistenti iza naših leđa, muški zdesna, a ženski slijeva. Na teta razini nema ove obvezne formacije.

Dok prolazimo kroz bunar možemo se osjećati kao da probijamo nekakve barijere. Oko nas mogu lebdjeti nekakve stvari ili simboli. Zato pri silasku niz bunar treba pažljivo razgledati okolinu i tumačiti simbole.

S teta razine se vraćamo na alfa razinu analognim postupkom. Ovaj put stepenice brojimo od 1 do 21. Kad mi i asistenti iz bunara stupimo u vrt na alfi, vraća nam se težina, te opet stojimo na zemlji.

 

Radionica na teta razini

I na teta razini imamo radionicu. Ona će izgledati apstraktno. Izvana može izgledati bilo kako. Ne mora čak imati niti ulazna vrata, jer se u nju može ulaziti i kroz zid. Iznutra, jednako tako, smije izgledati bilo kako. Naravno, i iznutra će radionica izgledati apstraktno. U radionici ne mora biti nikakva oprema. Samo treba biti dovoljno mjesta za nas i aspekte naše nadsvijesti: simbol, pravo Ja i učitelja.

 

Šablon rada na teta razini

Siđemo na teta razinu.

Zajedno s asistentima nekoliko minuta hodamo teta razinom i upoznajemo je.

Idemo u teta radionicu, ali sami, bez asistenata. U početku do radionice dolazimo brojanjem do tri. Kasnije, kad se naviknemo na teta razinu, do radionice ćemo dolaziti brojanjem od dvanaest do jedan.

U radionici kontaktiramo s aspektima naše nadsvijesti.

Ponovo se vraćamo asistentima i vraćamo se na alfu.

 

VJEŽBA BROJ 13

Siđite u alfa radionicu i pozdravite se sa asistentima.

Ponovite pozitivne misli i pozitivne riječi.

Objasnite asistentima da ćete obaviti kratki izlet na teta razinu.

Otiđite s asistentima u vrt.

Nađite u vrtu zgodno mjesto za bunar ili špilju. Brojanjem do tri na tom mjestu će se pojaviti bunar ili špilja. Bunar ili špilja trebaju imati poklopac ili vrata.

Zajedno s asistentima otvorite poklopac i razgledajte unutrašnjost bunara.

Uđite u bunar. Vi i asistenti dolazite u lebdeći položaj.

Siđite na teta razinu.

Zajedno s asistentima prošetajte teta razinom. Izmjenjujte iskustva s asistentima. Nastojte doživjeti teta razinu svim osjetilima.

Pogledajte da li se je izgled asistenata izmijenio zbog boravka na teta razini. Projicirajte svoju sliku ispred sebe. Provjerite kako sami sebi izgledate na teta razini.

Brojanjem do tri sami pođite do mjesta gdje će biti teta radionica.

Brojite do tri. Na tri će se pred Vama pojaviti radionica. Razgledajte je izvana.

Uđite u radionicu i razgledajte je iznutra.

Iziđite van iz radionice. Brojite do tri. Na tri ćete biti s asistentima. Pogledajte kako izgledaju asistenti, te da li ih je boravak na teta razini izmijenio. Projicirajte svoju sliku ispred sebe. Provjerite da li je Vas boravak na teta razini izmijenio.

Iziđite iz teta razine na alfa razinu. Zatvorite poklopac bunara.

Zajedno s asistentima otiđite u alfa radionicu.

Zahvalite se asistentima i iziđite u budno stanje.

 

Simboli

Simboli su znakovi nečega. Svaka stvar, pojava ili osoba može imati svoj simbol. U okultizmu je uporaba okultnih simbola vrlo značajna. Iz poglavlja o zakonima analogije znate da sve što se događa sa simbolom, događa se i sa stvari, pojavom ili osobom koju taj simbol simbolizira.

Simboli mogu imati raznorazne oblike. Kao simboli mogu služiti slike, apstraktni geometrijski likovi, riječi, slova, brojevi, boje, zvukovi, fizičke radnje, predmeti, osobe.

Simboli su uglavnom individualni, tj. pojedinačni za svaku osobu posebno. Međutim, postoje i opći ili univerzalni simboli, koji su zajednički za cijeli Univerzum.

Simboli nastaju na taj način da u novonastaloj situaciji osoba upamti neki detalj, te kasnije taj detalj služi kao simbol te situacije.

U svakom simbolu akumulirana je određena količina duhovne energije. Radom sa tim simbolom mi tu količinu stalno uvećavamo.

Simboli mogu biti svrstani u sustav simbola. To je ograničeni, veći ili manji, broj simbola kojima se može obuhvatiti svaka pojava u Univerzumu. Dakle, za svaku pojavu koja postoji u Univerzumu, postoji simbol.

Sa simbolima možemo raditi raznorazne duhovne radnje. Pomoću simbola možemo manipulirati duhovnim snagama u sebi. Možemo koristiti duhovnu energiju koja je akumulirana u simbolu. Simbol nam može otvoriti neka duhovna znanja. Simbolima se koristimo pri ritualima.

 

Magične formule

Magične formule su riječi koje služe kao simboli. Sve što je gore rečeno za simbole, vrijedi i za formule.

 

Mantre

Mantre su formule koje se koriste u indijskim sustavima. Obično su to neke riječi na sanskritu ili imena indijskih božanstava. Mantre se koriste tako da se ponavljaju u meditaciji, koncentrirajući se na zvučanje mantri.

 

Rituali

Rituali ili obredi su složeni simboli koji se sastoje od fizičkih pokreta, formula, apstraktnih simbola, rada s materijalnim predmetima itd.

Ritualima se obično manipulira duhovnim snagama u nama.

Elementi koji se javljaju u ritualima su magični krug, ritualna odjeća, talismani, formule, fetiši. Magični krug je nacrtani ili zamišljeni krug oko praktikanta koji ga štiti od prejakog energetskog potencijala snage s kojom radi.

Od konkretnih okultnih rituala najpoznatiji su Ritual Pentagrama, rituali elemenata i ritual sjednice.

 

Fetiši

Fetiši su kipovi ili materijalni predmeti koji služe kao simboli.

 

Demoni

Demoni su zamišljena duhovna bića koja služe kao simboli. Oni obično simboliziraju određeni element u strukturi osobnosti. Tako su i asistenti s alfe demoni.

Ne treba Vas zbunjivati riječ "demon". Demon ne mora biti biće negativnog predznaka. Demon je nadljudsko biće, koje može imati pozitivni ili negativni predznak. Demon je isto što i anđeo u najširem smislu te riječi.

S demonima možemo raditi sve duhovne radnje koje inače radimo sa simbolima. S demonima možemo komunicirati preko intuicije, te na taj način od njih primati poruke ili znanje.

Talismani

Talismani su materijalni predmeti u koje je akumulirana duhovna energija s namjerom da je ti predmeti trajno zrače. U načelu, svaki predmet može biti talisman. Jednako tako, u talisman se može akumulirati bilo koja vrsta duhovnih vibracija. Međutim, pojedine vrste predmeta su posebno podobne za neke vrste vibracija.

 

Aspekti nadsvijesti

Na alfa razini radimo s našom podsviješću, a na teta razini radimo s našom nadsviješću. Da bi mogli komunicirati s nadsviješću, ona se mora pred nama pojaviti u obliku koji je nama shvatljiv i prihvatljiv. Naša nadsvijest nas kao osobe jako nadilazi, pa se zbog toga pred nama ne može pojaviti onakva kakva jest. U TUS-u s nadsviješću komuniciramo preko aspekata nadsvijesti, a to su osobni simbol, pravo Ja i učitelj.

S aspektima nadsvijesti komuniciramo analogno kako komuniciramo s asistentima na alfi. Sami kreirajte raspored komunikacije s aspektima nadsvijesti. Možete u svakoj pojedinačnoj meditaciji obaviti kraći razgovor sa sva tri oblika ili u jednoj meditaciji razgovarati duže samo s jednim aspektom. U svakom slučaju, trebate prosječno jednako dugo raditi sa sva tri aspekta, tako da ih podjednako osvješćujete sva tri.

 

Simbol

Kako svaka stvar ili pojava mogu imati svoj simbol, tako i mi kao osobe imamo svoj osobni simbol. Simbol je aspekt nadsvijesti koji nas određuje kao osobe, određuje kakvi smo, kako razmišljamo, kako djelujemo u pojedinim situacijama, po kakvoj logici funkcionira naš životni put. Simbol emitira i našu osobnu vibraciju. U svakom slučaju, simbol je odgovoran za ono što jesmo ili što nam se u životu događa ili ne događa. Naravno, simbol je samo okvir u koji mi unosimo ispravne ili neispravne životne poteze. Ali, ipak, stoji relacija: U ŽIVOTU MI SE DOGAĐA TAKO, JER SAM UPRAVO TAKAV KAO OSOBA.

Kada se simbol pojavi pred nama, pojavit će se u takvom obliku ili izgledu, odnosno samo onaj njegov dio ili razina, koju možemo shvatiti i prihvatiti. Taj mali dio koji se u početku pojavljuje ne mora biti najznačajniji dio, tj. ne mora biti mjerilo cjeline.

Radom sa simbolom upoznajemo i osvješćujemo sami sebe. Možemo od simbola primati pozitivne vibracije. Simbol će nam protumačiti kako postići neki cilj. Simbol je duhovni put kojim idemo. Simbol će biti naš vodič kroz duhovni razvoj, on će nam pravovremeno davati ispravne naputke što napraviti na sadašnjoj stepenici duhovnog razvoja. Od simbola možemo dobivati odgovore na svoja pitanja. Pitanja možemo postavljati zbrda-zdola ili sistematski prikupljati znanje. Najpraktičnije je da simbol bira temu razgovora, a praktikant u okviru teme postavlja pitanja.

Naš duhovni razvoj možemo zamisliti kao put kroz razne predjele do dijamantnog dvorca. Cesta kojom idemo do dvorca je naš simbol.

 

VJEŽBA BROJ 14

Dođite u radionicu na teta razini.

Brojite do tri. Na tri će pred Vama biti simbol. Razgledajte ono što ste dobili. Upoznajte se sa simbolom.

Zahvalite se simbolu. Iza razgovora simbol može ostati u radionici ili otići i dolaziti po pozivu.

Iziđite u budno stanje.

 

Pravo Ja

Pravo Ja je aspekt nadsvijesti koji se odnosi na Univerzalnu svijest i udio pojedinačne osobe u Univerzalnoj Svijesti.

Kada ga pozovemo, pravo Ja će se pred nama pojaviti u obliku koji mi možemo prihvatiti i shvatiti. Dakle, pojavit će se u obliku nekakvog simbola. U prisustvu pravog Ja obično osjećamo jaki energetski naboj ili se osjećamo kao u bestežinskom stanju.

Radom sa pravim Ja osvještavamo ovaj aspekt naše nadsvijesti, on se postepeno budi i preuzima kontrolu nad cjelokupnom strukturom naše osobnosti. Od pravog Ja primamo pozitivnu energiju. Pravo Ja predstavlja cilj duhovnog razvoja. Zbog toga od njega možemo dobiti podatke o tome kud idemo, o transcendentalnoj sferi, o fundamentalnim istinama, o tome tko smo i kakva nam je životna misija. Od pravog Ja možemo prikupljati raznorazna znanja. Najpraktičnije je s njim raditi na taj način da pravo Ja bira temu razgovora, a mi u okviru te teme postavljamo pitanja.

U našoj priči o putovanju u dijamantni dvorac, pravo Ja je taj dijamantni dvorac kud putujemo. Naš je cilj u duhovnom razvoju pretvoriti se totalno u pravo Ja, a sve ovozemaljske iluzije otpadaju.

 

VJEŽBA BROJ 15

Dođite u radionicu na teta razini.

Brojite do tri. Na tri će se pred Vama pojaviti pravo Ja. Upoznajte se s njim i pokušajte komunicirati.

Zahvalite se pravom Ja. Ono može ostati u radionici ili otići, pa dolaziti po pozivu.

Iziđite u budno stanje svijesti.

 

Učitelj

Učitelj ili anđeo čuvar je aspekt nadsvijesti koji je mjerodavan za duhovno znanje. On predstavlja intuitivno znanje i inspiraciju, odnosno težnju za znanjem. Ovaj aspekt nadsvijesti simbolizirat će nam ljudska osoba. Ovaj aspekt nadsvijesti neki shvaćaju kao dio sebe, a neki kao potpuno samostalnu osobu.

Kada se pojavi pred nama, učitelj će izgledati kao ljudska osoba, ali to je samo simbol. Učitelj ima i svoje ime.

Učitelj u meditaciji ima sličnu funkciju kao i učitelji na materijalnoj razini. Učitelj će nas savjetovati u raznim situacijama, pružat će nam utjehu kad smo depresivni, možda će nas ponekad i prekoravati. Učitelj ima natprirodne sposobnosti, pa mu se možemo obraćati u svojim svakodnevnim potrebama. Od učitelja možemo prikupiti puno znanja o Univerzumu oko nas. Najbolje je da učitelj bira temu razgovora, a mi u okviru te teme postavljamo pitanja.

U našoj priči o putovanju prema dijamantnom dvorcu, zadaća učitelja je da nam pokaže i objasni predjele kroz koje prolazimo.

 

VJEŽBA BROJ 16

Dođite u radionicu na teta razini.

Brojite do tri. Na tri će se pred Vama pojaviti učitelj. Upoznajte se s njim. Kažite mu svoje ime, a on će Vama svoje ime. Pokušajte s njim komunicirati.

Zahvalite se učitelju. On može ostati u radionici ili otići, pa dolaziti po pozivu.

Iziđite u budno stanje.

Ovim je završena teta poduka. Dalje je na Vama da razvijate šablon rada na teta razini.

Ovim je završen i ovaj priručnik. Dao sam Vam zaokružen početni šablon. Dalje je na Vama da ga individualizirate. Važno je redovito prakticirati tehniku i rezultati neće izostati. Želim Vam puno uspjeha u avanturi koja se zove duhovni razvoj.